Psikoloji temelde insan ve hayvan davranışlarını aynı zamnda zihinsel işleyişlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Birey ve grupların duygu, düşünce, davranış, zihin ve motivasyon süreçleri ile ilgili araştırmalar ve gözlemler

psikoloji biliminin konusudur. bu araştırma ve gözlemler bilimsel temellere dayanmaktadır.

Psikoloji insana dair pek çok alanı içerir. Bu nedenle çok geniş hatta sonsuz araştırma konularına sahiptir. Pek çok alt alanı vardır. Psikoloji biliminde uzmanlaşacak olan psikologlar da bu alanların bir ya da bir kaçında yetkinlik kazanabilirler. Sosyal psikoloji, endüstriyel psikoloji, sağlık psikolojisi, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi bu uzmanlık dallarından bazılarıdır. her dalın hem ortak hem de farklı çalışma şekilleri ve alanları vardır. Bu alanlar arasında klinik psikoloji uygulama konusunda diğerlerinden öne çıkar.

Klinik psikoloji, insanda görülen duygu, düşünce ve davranış bozukluklarının nedenlerini, tanısını, tedavisini ve korunma yöntemlerini inceler. Tanısı konulmuş bozuklukların psikoterapi yöntemleri ile çözüme ulaşmasını ve çözüm sağlayacak tekniklerin araştırılmasını konu alır. Uygulamalı psikolojinin alt dalıdır. Ayrıca bireyin duygusal, düşünsel ve davranışsal problemlerini tespit için yardımcı psikometrik testlerin (zeka, kişilik vb) uygulanmasını ve yorumlanmasını da kapsar. .

Psikolog Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Psikolog, duygu, düşünce ve davranışsal süreçleri inceleyen bu konuda gözlemler yapan, bu alanlardaki bozukluklarla ilgili tedavi yöntemlerini araştıran ve bilimsel terapi tekniklerini uygulayan kişidir. Psikologlar üniversitelerin Fen – Edebşyat Fakültelerince açılan 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun kişilerdir. Ayrıca çalışma yapacakları yukarda belirtilen alanlara göre de uzmanlaşır ve bu amaçla 2 yıllık master derecesine sahip olurlar. Bu alanlardan birinde yüksek lisansını tamamlamış olan kişilere Uzman Psikolog ünvanı verilmektedir.

Psikoterapi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Psikoloji terimi, psikoloji bilimindeki pek çok terim gibi kökenini Yunanca dan almaktadır. Akıl ve ruh anlamına gelen Psycho ve tedavi, sağaltım anlamına gelen therapy kelimelerinden türemiş ve dilimize gelmiştir. En temel anlamı ile duygusal, düşünsel ve davranışsal bozuklukları ve sorunları ortadan kaldırmayı ya da yaşanan sıkıntıyı azaltmayı hedefleyen teknik ve yöntemlerin genel adıdır diyebiliriz. Psikoterapi yalnızca problemleri olan yetişkinler için değil aynı zamanda çocuk, ergen, yaşlı, çift, aile, hasta yakını gibi kişilere de hizmet etmektedir.

Ayrıca psikoterapi hakkında bilinçlenilmesi gereken en önemli hususlardan biri de yalnızca psikolojij sorunları ve tanı alacak bir patolojisi olan kişilerin psikoterapi desteği alabileceği bilgisinin yanlışlığıdır. Psikoterapi sadece psikopatolojileri tedavi etmeyi amaç edinmez. Sosyla, ailesel, ilişkisel pek çok probleme çözüm getirmek psikoterapinin konularındandır. Pek çok yaşamsal sıkıntıya rağmen psikolojik uyumu korumak kolay değildir. Bu amaçla psikoterapi kişinin baş etme becerisini ve gücünü arttıracak yöntemleri ve içsel kişisel kaynakları keşfetmeyi hedefler. Bu hedeflerş gerçekleştirirken psikoterapi tek bir yol değil pek çok farklı yol ve yöntem izler. Bilişsel terapi, davranışçı terapi, EMDR terapi, psikodinamik terapi, geştalt terapi gibi bir çok terapi yöntemi ve kuramı vardır. Hangi yöntemin uygun olduğunun ve soruna hızlı etkili çözüm sağlayacağının belirlenmesinde, problemin yapısı, terapistin uzmanlığı ve danışanın terapiden beklentisi rol oynar. Tüm farklı ekol ve yöntemlerin, doğru yerde ve doğru şekilde kullanıldığı zaman problemlerin çözümünde etkili olduğu araştırmaların sonucudur. Burada önemli nokta uygulanacak yöntem belirlenmeden önce terapistin detaylı bir görüşme yapması ve gerekiyorsa bazı testlere hastayı tabi tutmasıdır.

Terapistin amacı asla danışanı yönlendirmek, danışan yerine kararlar vermek değildir. esas görevi danışanla ilgili problemler çözümlenirken kişinin sahip olduğu duygusal düşünsel ve davranışsal başaçıkma beceri ve kapasitesini ortaya çıkarmak ve canlandırmaktır. Yani danışanın problemlerle ilgili çözüm potansiyelini keşfetmesini ve sürdürmesini sağlamaktır. problem danışan ve psikoloğun ortak çalışması ile gerçekleşir. Terapis danışanın farkındalık kazandırır ve danışan terapistten aldığı kazanımlar ile sorunla baş etme ve sorunu çözme becerisi kazanır.

Psikoterapist ve Psikolog Ayrımı

Psikoterapistler, psikoloji bölümü bitirmiş psikologlar olup aynı zamanda terapi eğitimlerini de tamamlamış uzman kişilerdir. Terapist danışanın sorununa göre uygun teknikleri belirler ve uygular. Psikoterapistler genellikle hastane, klinik ve danışmanlık merkezlerinde görev yaparlar.

Psikiyatr ve Psikolog Ayrımı

Psikiyatristler tıp fakültesi mezunu doktorlardır. İhtisas alanı olarak psikiyatriyi tamamlamışlardır. Psikolojik rahatsızlıklarla ilgili tanıları tıbbi yaklaşımlar ile açıklar ve tedavi planını yine tıbbi yaklaşımlar üzerinden ele alırlar. İlaç yazabilir ve hastaneye yatış yönlendirmeleri yapabilirler. Terapi eğitimi almış olan psikiyatrlar psikoterapi de kullanabilirler. Çoğunlukla psikolog ve psikiyatrlar işbirliği içinde çalışırlar ve psikiyatr ilaç desteğini yürütürken psikolog terapi desteğini yürütebilir.