Çocuk Terapisi

Çocukların yaşam algısı yetişkinlerden çok daha farklıdır. Bu nedenle anne babalar bazen çocukları anlamakta davranışlarını anlamlandırmakta zorlanırlar. Çocuklar bazen yetişkinlerin dahi zorlandıkları çeşitli yaşam olaylarını kendilerine has yöntemlerle aşabilmektedirler. Ancak çocuk terapisini gerektiren bazı durumlar olabilmektedir. Bunlar; taşınma, ebeveynlerden birini kaybetmek, boşanma, doğal afetler ya da kazalar, fiziksel ya da duygusal istismar gibi travma yaratabilecek durumlardır.

Çocuklar çoğunlukla duygularını sözel açıdan ifade edemezler. Çünkü duyguların sözel anlatımı soyut düşünmenin gelişmesine bağlıdır ve bu yaklaşık olarak 11 yaşlarında gelişmeye başlar. Bundan öncesi dönemde çocuklar duygularını ve düşüncelerini somut olarak yani davranışları ile gösterirler. Bunu anlamanın en iyi yolu da oyundur. Oyun çocukların iç dünyasının en iyi yansıtan eylemdir. Bu nedenle çocuklarla yapılan çalışmalarda “oyun terapisi” tekniklerinin kullanılması ve çocuğun kendini ifade etmesine izin verilmesi esastır.